Over ons

Lambert Schepers en Willy Hendriks, richtten in het jaar 1968 de “Globetrotters” op. Een ploegje dat louter bestond uit jongens van Kanne. In 1969 sloten zij aan bij de Luikse liefhebbersbond, nadat zij konden spelen op het voetbalveld gelegen op het prachtige domein van het nog bestaande kasteel “Caestert”. De naam van de ploeg veranderde in Kanne vv. Begin de jaren ’70, bij opvullingswerken, ruilde de gemeente Kanne gronden met de ENCI. Zo werd er rond 1971 een “weide in goede staat” aangelegd door de ENCI. Dit is nu het huidige veld van Kanne vv.

Op 29 juni 1973 schreef de club zich in bij de KBVB met 2 ploegen in de afdeling “reserven”. Er werden toen 38 clubleden ingeschreven. VZW Kanne vv werd opgericht op 29 december 1974 en verscheen op 20 mrtruari 1975 in het Staatsblad. In die beginjaren heeft Kanne vv tweemaal de promotie naar 3e provinciale kunnen bewerkstelligen. Daarna zijn de sportieve resultaten, mede door het vertrek van vele jonge mensen uit Kanne, niet altijd even rooskleurig geweest. Kanne vertoeft nu reeds langere tijd in 4e klasse, mede gelegen in het feit dat Kanne een klein dorpje en er maar mondjesmaat aanwas uit eigen dorp is. Hierdoor is Kanne vv genoodzaakt zich op de “transfer-markt” te begeven, maar de financiële middelen zijn zeer beperkt. Daarnaast richt Kanne vv zich op spelers die de oude waarden van het amateurvoetbal nog volgen.Medio 2012, werd er druk overleg met de gemeente gevoerd om de goedkeuring voor de nieuwe locatie te verkrijgen. Officieel zouden we in 2010 weg moeten maar het duurde allemaal iets langer... tot 2015 om accurater te zijn...

De bouwtekeningen waren klaar, de manschappen in opperste staat van paraatheid en toen de gemeente Riemst groen licht gaf konden we direct starten met onze nieuwbouw. Een goede en mooie accomodatie was een must.